OM BitPlex360

Teamet Bakom BitPlex360

Vissa investeringsdabblers har vissa missuppfattningar om vad praktiken innebär, på grund av brist på medvetenhet om hur systemet fungerar. Teamet förutsåg BitPlex360 för att vara en digital lösning på bristerna i finansiell läsning, särskilt inom investeringsvärlden.

Sfär

Teamets Medlemmar

Det innovativa teamet bakom BitPlex360 består av individer som skapade och byggde från grunden en lättillgänglig förbindelse mellan utbildningsföretag inom investeringar och så många som inser sina kunskapsbrister. På så vis får den mycket behövda informationen närmare.

Sfär

Teamets Verksamhet

Teamet har lagt ner arbete på att göra BitPlex360 användarvänlig samt samarbetat med utbildningsföretag inom investeringar. Efter en gratis och snabb registrering kopplar BitPlex360 användare till investeringsutbildningsföretag dedikerade till att lära om investeringar för att möjliggöra att användarna kan göra informerade finansiella val.

Vad Har Framtiden i Beredskap för BitPlex360?

När efterfrågan på investeringsinformation ökar, förbli BitPlex360 hängivet att bringa sådan information närmare så många som möjligt. BitPlex360 kommer att fortsätta att göra detta genom att sammanföra investeringsutbildningsföretag och så många som är villiga att lära sig tillsammans.

Sfär

Visionen bakom BitPlex360

En citat från författare och ekonomisk utbildare, Sharon L. Lechter lyder så här: “Utan finansiell läsning är en person inte förberedd att möta världen de lever i.” Teamet bakom BitPlex360 känner igen hur oförberedd den genomsnittliga personen är för världens aktuella finansiella verkligheter.

BitPlex360 förutsätter en värld befolkad av ekonomiskt bevandrade människor. Ett stort steg mot att uppnå detta är att överbrygga gapet mellan vardagsmänniskan och investeringsutbildningsföretag. Dessa företag är utrustade med verktyg och instruktörer som kommer att hjälpa ekonomiska kunskapssökare med den kunskap de söker.

Sfär
Ansluter dig till firman
Ansvarsfriskrivning:
Risk popup för skrivbord
Risk popup Surfplatta
Riskpopup mobil